iPhone-ի փոխարեն երեխաներին նվիրե՛ք խոշորացույց և մանրադիտակ՝ աշխարհը ճանաչելու համար

iPhone-ի փոխարեն երեխաներին նվիրե՛ք խոշորացույց և մանրադիտակ՝ աշխարհը ճանաչելու համար 30 րոպե հոգեբան Տաթև Իսպիրյանի հետ։